1399-04-04
خرید اسید فرمیک

خرید فرمیک اسید_Formic Acid

خرید اسید فرمیک بازرگانی آسمان تجارت عرضه کننده بهترین و باکیفیت اسید فرمیک است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی، از تجربه و مهارت […]
1399-04-02
خرید متا بی سولفیت

خرید سدیم متا بی سولفیت _ Meta Besulphite

خرید متا بی سولفیت بازرگانی آسمان تجارت عرضه کننده بهترین و باکیفیت ترین متا بی سولفیت است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی، از […]
1399-03-29
خرید بتا کاروتن

خرید بتا کاروتن _ Beta Carotene

خرید بتا کاروتن بازرگانی آسمان تجارت عرضه کننده بهترین و باکیفیت ترین بتا کاروتن است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی از تجربه و […]
1399-02-14
فروش ژلاتین

ژلاتین – Gelatin

خرید ژلاتین بازرگانی آسمان تجارت از بهترین تامین‌کنندگان ژلاتین است که در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی، از تجربه و مهارت بالایی برخوردار است. برای […]
1399-02-12
مونو سدیم گلوتامات

مونو سدیم گلوتامات – Mono Sodium Glutamate – MSG

بازرگانی آسمان تجارت بازرگانی آسمان تجارت عرضه کننده بهترین و باکیفیت‌ترین مونو سدیم گلوتامات می‌باشد و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی، از تجربه و […]
1399-02-08
فروش مونو پروپیلن گلیکول

مونو پروپیلن گلیکول – Mono Propylene Glycol – MPG

خرید مونو پروپلین گلیکول بازرگانی آسمان تجارت یکی از بهترین تامین‌کنندگان مونو پروپلین گلیکول است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی از تجربه و […]
1399-02-04
خرید لسیتین

لسیتین – Lecithin

خرید لسیتین بازرگانی آسمان تجارت، از واردکنندگان و تامین‌کنندگان لسیتین است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی، از تجربه و مهارت بالایی برخوردار است. […]
1399-02-03
گوارگام عبدالقادر

گوارگام – Guar Gum

خرید پودر گوارگام بازرگانی آسمان تجارت از واردکنندگان و تامین کنندگان پودر گوارگام است و در زمینه خرید و فروش مواد شیمیایی، از تجربه و مهارت […]
1399-02-01
گلیسیرین را از کجا بخریم

گلیسیرین – Glycerin

گلیسیرین را از کجا بخریم؟ بازرگانی آسمان تجارت عرضه کننده گلیسیرین با کیفیت است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی، از تجربه و مهارت […]
1399-01-29
خرید گلیسرول مونو استئارات

گلیسرول مونو استئارات – Glycerin Monostearate – GMS

خرید گلیسرول مونو استئارات بازرگانی آسمان تجارت، عرضه کننده بهترین گلیسرول مونو استئارت یا GMS است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی، از تجربه […]
1399-01-26
فروش کربوکسی متیل سلولز

کربوکسی متیل سلولز – Sodium Carboxy Methyl – CMC

خرید کربوکسی متیل سلولز بازرگانی آسمان تجارت، عرضه کننده باکیفیت‌ترین کربوکسی متیل سلولز است و در زمینه خرید و فروش مواد شیمیایی، به ویژه فروش کربوکسی […]
1399-01-24
فروش پودر سوربیتول

پودر سوربیتول – Sorbitol Powder

خرید پودر سوربیتول بازرگانی آسمان تجارت یکی از برترین واردکنندگان پودر سوربیتول است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی مخصوصا سوربیتول پودری، از تجربه […]
1399-01-22
فروش سوربیتول مایع

سوربیتول مایع – Liquid Sorbitol

خرید سوربیتول مایع بازرگانی آسمان تجارت یکی از بهترین واردکنندگان سوربیتول مایع است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی مخصوصا سوربیتول، از تجربه و […]
1399-01-19
فروش سدیم نیتریت

سدیم نیتریت – Sodium Nitrite

فروش نیتریت سدیم بازرگانی آسمان تجارت از تامین‌کنندگان نیتریت سدیم است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی، از مهارت بالایی برخوردار است. بازرگانی آسمان […]
1399-01-17
سدیم بنزوات

سدیم بنزوات – Sodium Benzoate

خرید سدیم بنزوات بازرگانی آسمان تجارت از واردکنندگان و تامین‌کنندگان سدیم بنزوات است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی، از تجربه و مهارت بالایی […]
1399-01-14
فروش زانتان گام

زانتان گام – Xanthan Gum

خرید زانتان گام بازرگانی آسمان تجارت از واردکنندگان و تامین‌کنندگان زانتان گام است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی، به ویژه فروش زانتان گام […]
1399-01-12
فروش روغن کرچک

روغن کرچک – Castor Oil

فروش روغن کرچک اصل گروه بازرگانی شیمیایی آسمان تجارت از واردکنندگان و تامین کنندگان روغن کرچک است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی به […]
1399-01-10
فروش تری سدیم سیترات

تری سدیم سیترات – Trisodium Citrate

فروش عمده سیترات سدیم گروه بازرگانی شیمیایی آسمان تجارت از واردکنندگان و تامین ­کنندگان تری سدیم سیترات است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی به […]
1399-01-07
فروش پودر کاکائو

پودر کاکائو – Cacao Powder

خرید پودر کاکائو گروه بازرگانی شیمیایی آسمان از واردکنندگان و تامین ­کنندگان پودر کاکائو است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی به ویژه فروش پودر […]
1399-01-05
فروش پودر خردل

خرید پودر خردل – Mustard Powder

خرید پودر خردل گروه بازرگانی شیمیایی آسمان از تامین­ کنندگان پودر خردل است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی به ویژه خرید پودر خردل […]
1399-01-03
فروش سوربات پتاسیم

سوربات پتاسیم – Potassium Sorbate

تامین کنندگان سوربات پتاسیم گروه بازرگانی شیمیایی آسمان از واردکنندگان و تامین­ کنندگان سوربات پتاسیم است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی به ویژه […]
1398-12-29
فروش اسید فسفریک

اسید فسفریک – Phosphoric Acid

خرید اسید فسفریک بازرگانی آسمان تجارت از وارد کنندگان و فروشندگان اسید فسفریک است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی به ویژه فروش اسید […]
1398-12-27
فروش اسید لاکتیک

اسید لاکتیک – Lactic Acid

فروش اسید لاکتیک بازرگانی آسمان تجارت از وارد کنندگان و فروشندگان اسید لاکتیک است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی به ویژه فروش اسید […]
1398-12-25
فروش اسید سیتریک

اسید سیتریک – Citric Acid

فروش اسید سیتریک بازرگانی آسمان تجارت از وارد کنندگان و فروشندگان اسید سیتریک است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی به ویژه فروش اسید […]
1398-12-22
فروش بنزوئیک اسید

خرید بنزوئیک اسید – Benzoic Acid

خرید بنزوئیک اسید بازرگانی آسمان تجارت از واردکنندگان و فروشندگان بنزوئیک اسید است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی به ویژه فروش بنزوئیک اسید […]
1398-12-19
خرید اسید استیک

خرید اسید استیک – Acetic Acid

فروش اسید استیک بازرگانی آسمان تجارت از تامین­ کنندگان و فروشندگان اسید استیک است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی به ویژه خرید اسید استیک […]
1398-12-13
خرید اسید اسکوربیک

خرید اسید اسکوربیک – Ascorbic Acid

خرید اسید اسکوربیک بازرگانی آسمان تجارت از واردکنندگان و فروشندگان اسید اسکوربیک است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی به ویژه خرید اسید اسکوربیک از […]