1399-01-10
فروش تری سدیم سیترات

تری سدیم سیترات – Trisodium Citrate

فروش عمده سیترات سدیم گروه بازرگانی شیمیایی آسمان تجارت از واردکنندگان و تامین ­کنندگان تری سدیم سیترات است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی به […]
1398-12-25
فروش اسید سیتریک

اسید سیتریک – Citric Acid

فروش اسید سیتریک بازرگانی آسمان تجارت از وارد کنندگان و فروشندگان اسید سیتریک است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی به ویژه فروش اسید […]