4 تیر 1399
خرید اسید فرمیک

خرید فرمیک اسید_Formic Acid

خرید اسید فرمیک بازرگانی آسمان تجارت عرضه کننده بهترین و باکیفیت اسید فرمیک است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی، از تجربه و مهارت […]
2 تیر 1399
خرید متا بی سولفیت

خرید متا بی سولفیت _ Meta Besulphite

خرید متا بی سولفیت بازرگانی آسمان تجارت عرضه کننده بهترین و باکیفیت ترین متا بی سولفیت است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی، از […]
29 خرداد 1399
خرید بتا کاروتن

خرید بتا کاروتن _ Beta Carotene

خرید بتا کاروتن بازرگانی آسمان تجارت عرضه کننده بهترین و باکیفیت ترین بتا کاروتن است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی از تجربه و […]
14 اردیبهشت 1399
فروش ژلاتین

ژلاتین – Gelatin

خرید ژلاتین بازرگانی آسمان تجارت از بهترین تامین‌کنندگان ژلاتین است که در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی، از تجربه و مهارت بالایی برخوردار است. برای […]
12 اردیبهشت 1399
مونو سدیم گلوتامات

مونو سدیم گلوتامات – Mono Sodium Glutamate – MSG

بازرگانی آسمان تجارت بازرگانی آسمان تجارت عرضه کننده بهترین و باکیفیت‌ترین مونو سدیم گلوتامات می‌باشد و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی، از تجربه و […]
8 اردیبهشت 1399
فروش مونو پروپیلن گلیکول

مونو پروپیلن گلیکول – Mono Propylene Glycol – MPG

خرید مونو پروپلین گلیکول بازرگانی آسمان تجارت یکی از بهترین تامین‌کنندگان مونو پروپلین گلیکول است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی از تجربه و […]
4 اردیبهشت 1399
خرید لسیتین

لسیتین – Lecithin

خرید لسیتین بازرگانی آسمان تجارت، از واردکنندگان و تامین‌کنندگان لسیتین است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی، از تجربه و مهارت بالایی برخوردار است. […]
3 اردیبهشت 1399
گوارگام عبدالقادر

گوارگام – Guar Gum

خرید پودر گوارگام بازرگانی آسمان تجارت از واردکنندگان و تامین کنندگان پودر گوارگام است و در زمینه خرید و فروش مواد شیمیایی، از تجربه و مهارت […]
5 فروردین 1399
فروش پودر خردل

خرید پودر خردل – Mustard Powder

خرید پودر خردل گروه بازرگانی شیمیایی آسمان از تامین­ کنندگان پودر خردل است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی به ویژه خرید پودر خردل […]
22 اسفند 1398
فروش بنزوئیک اسید

خرید بنزوئیک اسید – Benzoic Acid

خرید بنزوئیک اسید بازرگانی آسمان تجارت از واردکنندگان و فروشندگان بنزوئیک اسید است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی به ویژه فروش بنزوئیک اسید […]
19 اسفند 1398
خرید اسید استیک

خرید اسید استیک – Acetic Acid

فروش اسید استیک بازرگانی آسمان تجارت از تامین­ کنندگان و فروشندگان اسید استیک است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی به ویژه خرید اسید استیک […]
13 اسفند 1398
خرید اسید اسکوربیک

خرید اسید اسکوربیک – Ascorbic Acid

خرید اسید اسکوربیک بازرگانی آسمان تجارت از واردکنندگان و فروشندگان اسید اسکوربیک است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی به ویژه خرید اسید اسکوربیک از […]