1399-02-03
گوارگام عبدالقادر

گوارگام – Guar Gum

خرید پودر گوارگام بازرگانی آسمان تجارت از واردکنندگان و تامین کنندگان پودر گوارگام است و در زمینه خرید و فروش مواد شیمیایی، از تجربه و مهارت […]
1399-01-14
فروش زانتان گام

زانتان گام – Xanthan Gum

خرید زانتان گام بازرگانی آسمان تجارت از واردکنندگان و تامین‌کنندگان زانتان گام است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی، به ویژه فروش زانتان گام […]