1399-04-04
خرید اسید فرمیک

خرید فرمیک اسید_Formic Acid

خرید اسید فرمیک بازرگانی آسمان تجارت عرضه کننده بهترین و باکیفیت اسید فرمیک است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی، از تجربه و مهارت […]
1399-04-02
خرید متا بی سولفیت

خرید سدیم متا بی سولفیت _ Meta Besulphite

خرید متا بی سولفیت بازرگانی آسمان تجارت عرضه کننده بهترین و باکیفیت ترین متا بی سولفیت است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی، از […]
1399-01-19
فروش سدیم نیتریت

سدیم نیتریت – Sodium Nitrite

فروش نیتریت سدیم بازرگانی آسمان تجارت از تامین‌کنندگان نیتریت سدیم است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی، از مهارت بالایی برخوردار است. بازرگانی آسمان […]
1399-01-17
سدیم بنزوات

سدیم بنزوات – Sodium Benzoate

خرید سدیم بنزوات بازرگانی آسمان تجارت از واردکنندگان و تامین‌کنندگان سدیم بنزوات است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی، از تجربه و مهارت بالایی […]
1399-01-03
فروش سوربات پتاسیم

سوربات پتاسیم – Potassium Sorbate

تامین کنندگان سوربات پتاسیم گروه بازرگانی شیمیایی آسمان از واردکنندگان و تامین­ کنندگان سوربات پتاسیم است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی به ویژه […]
1398-12-29
فروش اسید فسفریک

اسید فسفریک – Phosphoric Acid

خرید اسید فسفریک بازرگانی آسمان تجارت از وارد کنندگان و فروشندگان اسید فسفریک است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی به ویژه فروش اسید […]
1398-12-27
فروش اسید لاکتیک

اسید لاکتیک – Lactic Acid

فروش اسید لاکتیک بازرگانی آسمان تجارت از وارد کنندگان و فروشندگان اسید لاکتیک است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی به ویژه فروش اسید […]
1398-12-22
فروش بنزوئیک اسید

خرید بنزوئیک اسید – Benzoic Acid

خرید بنزوئیک اسید بازرگانی آسمان تجارت از واردکنندگان و فروشندگان بنزوئیک اسید است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی به ویژه فروش بنزوئیک اسید […]
1398-12-19
خرید اسید استیک

خرید اسید استیک – Acetic Acid

فروش اسید استیک بازرگانی آسمان تجارت از تامین­ کنندگان و فروشندگان اسید استیک است و در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی به ویژه خرید اسید استیک […]